List truyện học đường

1. Tuổi xuân của em, tòa thành của anh – Hồng Cửu

2. Phản Diện – Faithfair ( truyện Việt Nam)

3. Bong bóng mùa hè – Minh Hiểu Khê

4. Cớ sao mãi yêu em – Tâm Văn

5. SInh viên tồi trường Bắc Đại – Phá Đầu

6. Tình yêu pha lê – TUyết Ảnh SƯơng Hồn

7. Hóa ra anh vẫn ở đây – Tân Dĩ Ố

8. Bình minh và hoàng hôn – Tân DĨ Ố

9. Hương bạc hà – Thư Cấn

10. Chào em, Như Hoa – Tử Ngư Nhi

11. Dùng hấp dẫn hạ gục anh – Vô Ảnh Hữu Tung

12. Cây thuốc phiện thiên đường – Tử Tử Tú Nhi

Đăng tải tại Khác | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

List truyện nam chính biến thái

  1. Gia khẩu vị nặng – Hắc Tâm Bình Quả

    2. Điên cuồng độc chiếm – Hiểu Phượng Linh Nhi

    3. Nhã vọng thiên đường – Tứ Nguyệt

    4. Bán dực – Tối Chung Chương

    5. Vọng tượng cuồng – Úy Không

    6. Gả cho Lâm An Thâm – Phong Tử Tiếu Thư

    7. Việc xấu trong nhà – Phó Du

    8. Cảm ơn em đã can đảm yêu anh – Phong Tử Tam Tam

Đăng tải tại Khác | Bạn nghĩ gì về bài viết này?